Written by 15:23 Fotoblog • One Comment

Kastamonu Fotoğrafları Serisi 2

Kastamonu Fotoğrafları

Kastamonu fotoğrafları serisine devam ederken usta bakırcı Usta Ahmet Ortaakarsu’yu tanımak için tıklayınız. Kastamonu’da bulunan tarihi konak, cami ve yapıların fotoğrafları için yazımızı inceleyebilirsiniz. Kastamonu fotoğrafları tarihi güzelliklerin harmanlandığı şehrin dokusunu gözler önüne seriyor.

Kastamonu’nun bilinen tarihi, Hitit İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar M.Ö. 4.yy’da Perslerin eline geçmiştir. M.Ö.4. yy’da Büyük İskender Anadolu ile birlikte Kastamonu topraklarını da Makedonya’ya katmıştır.

https://kastamonu.ktb.gov.tr/

Kastamonu’nu Kalesi ve Tarihi Evlerin Fotoğrafları

Romalılar devrinde Taşköprü’nün eyalet merkezi olduğu zamanlar Kastamonu küçük bir kasaba olup, Bizans devrinde ve özellikle Kommenler soyu zamanında gelişmeye başlamıştır. Bu soy zamanında buraya bir kale yapılmış ve Kommenlerin kalesi anlamında “Kastra Kommen” denilmiştir. Bu kelimenin zamanla “Kastamonu” şekline dönüştüğünü ileri sürenler olmuşsa da bunu belirleyen herhangi bir belge mevcut değildir.

Kastamonu’nun ilk defa Türklerin eline geçmesi Danişmentliler zamanında Ahmet Gazi’nin Oğlu Gümüş Tekin devrinde 1105 yılında gerçekleşmiştir. Yüz yıla yakın bir zaman Danişment idaresinde kalan şehir ve çevresi 15 yıl süre ile tekrar Bizanslılara geçmiş, 1213 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın emriyle Selçuklu Kumandanı Hüsamettin Çobanbey tarafından zaptedilmiştir.

Kastamonu tarihi evleri ve değerleri ile dikkat çeken bir şehirdir. Pek çok eski eser evi ve konağı barındıran Kastamonu’nun tarihi evlerinin bir kısmı Kale’nin çevresinde yer almaktadır. Bakırcı Ustası Ahmet Ortaakarsu da, kayın pederi Serçe Mehmet’in evi olan yukarı görmüş olduğunuz üç katlı konakta 1947’den 1970’e kadar, şuan tarihi değer taşıyan konakta yaşamıştır. Bakırcı dükkanına bu evden gidip gelmiş ve oğlu Yavuz Ortaakarsu bu üç katlı konakta doğmuştur.

Kastamonu’nun tarihi güzellikleri ve evlerinin yer aldığı Kastamonu fotoğrafları, Kastamonu’nun tarihini ve Osmanlı mimarisini yansıtıyor. Eski eser haline gelen konaklar, evler, taş binalar hala insanların yaşadığı yerler olmak ile birlikte artık tarihi bir değer taşıyor ve Kastamonu fotoğraflarına anlam veriyor.

(Visited 360 times, 1 visits today)
Kapat